Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης – Το μέλλον των εταιρειών

πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Τι είναι ο Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης;

O πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί λογισμικό το οποίο δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει την εγκυρότητα των παραστατικών που εκδίδουμε, την άμεση διαβίβαση τους στη πλατφόρμα mydata και την αρχειοθέτηση τους. Ο πάροχος έχει την υποχρέωση βάσει νόμου να αρχειοθέτει τα παραστατικά μας για 5 έτη και να διαβιβάζει τις συνόψεις των παραστατικών στην ΑΑΔΕ. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλει το εκδοθέν παραστατικό απευθείας στο πελάτη χωρίς να το τυπώνουμε. 

Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης vs Φορολογικοί Μηχανισμοί

Ο πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης αντικαθιστά το φορολογικό μηχανισμό το οποίο έχουν οι επιχειρήσεις που εκδίδουν αποδείξης λιανικής. Ορισμένες από τις βασικές ομοιότητες/διαφορές είναι οι εξής:

  • O φορολογικός μηχανισμός αποτελεί συσκευή ενώ ο πάροχος λογισμικό. Για είσοδο στη πλατφόρμα του παρόχου γίνεται από οποιοδήποτε browser.
  • Και οι δύο εκδίδουν ψηφιακοί υπογραφή για τα παραστατικά. Μέχρι τώρα υποχρέωση ψηφιακής υπογραφής είχαν μόνο οι λιανικές. Εφόσον μια επιχείρηση επιλέξει τη λύση του παρόχου, υπογραφή έχουν και τα τιμολόγια.
  • Ο φορολογικός κρατά αντίγραφα του παραστατικού τοπικά ενώ ο πάροχος στο cloud.
  • O φορολογικός κοστίζει περίπου 400-500 ευρώ ανά 5 χρόνια περίπου ενώ ο πάροχος διαφέρει ανάλογα τη συμφωνία και τον όγκο των παραστατικών που διαχειρίζεται.

Πλεονεκτήματα Παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Ο πάροχος εξοικονομεί για την εταιρεία το κόστος εκτύπωσης των παραστατικών (χαρτί, μελάνια, εκτυπωτές). Ενημερώνει άμεσα τις πωλήσεις της εταιρείας στην ΑΑΔΕ(συνόψεις και χαρακτηρισμούς mydata) χωρίς επιπλέον ενέργειες όπως χρειάζεται ο φορολογικός μηχανισμός από τα εκάστοτε ERP ή από τους λογιστές. Εξοικονομεί λοιπόν και χρόνο και κόπο. Επιπλέον ενημερώνει το πελάτη αυτόματα για το παραστατικό που έχει εκδοθεί στο ΑΦΜ του. Τέλος μπορεί να αρχειοθετήσει στο cloud τα παραστατικά της εταιρείας υποχρεωτικά για 5 χρόνια ή όσα παραπάνω θέλει η εταιρεία. Αν θέλετε μπορώ να αναφέρω και την οικολογική διάσταση της οποία αντίκτυπο έχει η μείωση του χαρτιού.

Πιστοποιημένοι Πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 πιστοποιημένοι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης οι οποίοι διαβιβάζουν τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ. Οι πρώτοι που πήραν άδεια ήταν οι 3 μεγάλες ελληνικές εταιρείες εμπορολογιστικών εφαρμογών SoftOne, Epsilonnet και Entersoft. 

Συγκεκριμένα ο πάροχος ηλεκτορνικής τιμολόγησης της SoftOne έχει πάρει πιστοποίηση απόδοσης από το πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συγκεκριμένα φανταστείτε ότι η λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης της SoftOne μπορεί να επεξεργάζεται περισσότερα από 5.000.000 παραστατικά την ώρα. Αποτέλεσμα που ξεπερνάει τον όγκο συναλλαγών για τα δεδομένα της Ελλάδας.

Το μέλλον των επιχειρήσεων περνάει μέσα από το παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης οι πάροχοι αποτελούν υποχρεωτικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Δεν επιτρέπεται να εκδίδονται παραστατικά εκτός παρόχου καθώς με αυτό το τρόπο εξασφαλίζεται ο έλεγχος των παραστατικών μιας χώρας. Από την άλλη κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα έχουν ξεκινήσει να κάνουν βήματα προς αυτή τη κατεύθυνση. Πιθανολογώ ότι σε κάποια χρόνια και στη χώρα μας ο πάροχος θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής επιχείρησης.

Κίνητρα χρήσης παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Τα κίνητρα για την αποκλειστική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι τα ακόλουθα:

  • Περιορισμός σε 2 από 5 έτη της προθεσμίας έκδοσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ( εκτιμώμενου ή διορθωτικού).
  • Πλήρης απόσβεση, προσαυξημένη κατά 100%, της δαπάνης προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγηση, εντός του έτους πραγματοποίησης της δαπάνης.
  • Προσαύξηση κατά 100% της δαπάνης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και αφορά στην παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων, για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Η προθεσμία για την επιστροφή φόρου στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν και εφαρμόσουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, περιορίζεται σε 45 από 90 ημέρες. Η προθεσμία αυτή αφορά και στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου.

Διαβάστε επιπλέον την διαδικασία της υποχρεωτικής διασύνδεσης ΦΗΜ με την ΑΑΔΕ που ξεκινάει από 1/9.

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κάντε share ή εγγραφείτε στα social media μας ώστε να μένετε πάντα ενημερωμένοι για νέα μας άρθρα.