Οι καλύτεροι media players για windows

Στην εποχή της εικόνας κι του βίντεο στην οποία ζούμε, κρίνεται απαραίτητο ο media player μας να παίζει όλα τα βίντεο μας απροβλημάτιστα. Στο παρών άρθρο έχω επιλέξει τους δύο καλύτερους media player που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν σε…